“SEVGİNİN VE MERHAMETİN OLMADIĞI YERDE AİLE YUVASINDAN BAHSEDEMEYİZ”

 

Kayseri İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Kocasinan İlçe Müftülüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği “Aile İçi İletişim Rehberliği Eğiticilerin Eğitimi Semineri” projesi 02.05.2016 Pazartesi günü saat 14.00’de Kocasinan İlçe Müftülüğü konferans salonunda başladı.

 

Seminere İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Salih Sezik, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Cansever Dokuz, 52 Kur’an kursu öğreticisi, 44 imam-hatip olmak üzere toplam 96 personel katıldı.

 

Seminerin açılış konuşmasını Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya yaptı. Daha sonra projenin amacını anlatan İl Müftümüz Sayın Şahin Güven; “Projenin amacı birinci aşamada, görevleri gereği üslendikleri misyon sebebiyle, gerek cemaatten, gerekse Kur’an kurslarına devam eden kursiyerlerimizden kendilerine yöneltilen ciddi aile soru ve sorunlarına muhatap olan personelimizde, görev yaptıkları bölgede yaşanan aile sorunları ve bunların çözümüne nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda bilinç oluşturabilmektir. Bu bağlamda özellikle nikâh ve talak gibi aileyi yakından ilgilendiren ve dini hassasiyet gerektiren konulardaki mevcut bilgilerini, ilimiz bünyesinde otorite ilim adamlarımız ile birlikte büromuza yöneltilen sorular üzerinden yeniden okumalarını sağlamayı amaçladık.    Bu yüzden projemizin ağırlıklı bölümü “Ahvâl-i Şahsiyye”  dediğimiz İslam Aile Hukukuna ayrılmıştır. Bu bölüm, dünyada ve bölgemizdeki sosyal, ekonomik ve kültürel değişim sonucunda riskler ve yeni sorun alanları ile karşı karşıya kalan ailenin bu yeni sorunlarına çözüm sunabilecek “ Aile İçi İletişim”, “Ailede Din Eğitimi”, “Büromuza Gelen Sorular Üzerinden Sorun Çözme Yöntemleri” vb. seminerlerle desteklenmiştir. Şüphesiz ki, biz bu projeyle sahasında uzman, kendilerine yöneltilecek her aile sorununa rehberlik yapabilecek din görevlileri yetiştirmeyi amaçlamadık. Amacımız, sadece görevleri gereği kaçınılmaz bir şekilde bu sorulara muhatap olan personelimizde, bu konuda taşıdıkları mesuliyet ve daha sonrasında yapacakları ve yapmaları gerektiğine inandıkları yeni çalışmalar için bir başlangıç oluşturmaktır. Projenin ikinci amacı ise, böyle bir bilinç oluşturan personelimizin gönüllülük esası çerçevesinde İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun çalışmalarında destek sağlamak ve ilimizin bir aile haritasını çıkarmamıza yardımcı olmalarını sağlamaktır.” dedi.

 

Seminerin ilk gününde “Kur’an ve Sünnette Aile” konusunu anlatan İl Müftümüz Sayın Güven; "Ülkemizde bir takım gelişmeler oldu. Bu gelişmelerle birlikte bir takım bozulmalar da oldu. Bunların başında aile geliyor. Bunun için çalışmalar yapmalıyız. Sevginin ve merhametin olmadığı yerde aile yuvasından bahsedemeyiz. Birer din gönüllüsü olarak bizler toplumun dertleriyle dertlenmeliyiz. Başkalarının dertleriyle dertlendiğimizde bizim dertlerimizin dert olmadığını görüyoruz. Bizler kendimizi topluma, öncelikle hal diliyle aktaracağız. İnsanlar bizlerin konuşmalarına değil, yapıp ettiklerimize bakıyor. Bizim yaşantımızı komşumuz, akrabamız ve çevremiz gözlemliyor. Bizler insanlara güzel örnek olamıyorsak sözlerimizin bir anlamı yok demektir.” dedi.

 

İl Müftümüz sözlerine daha sonra şöyle devam etti: “Toplumumuzun temeli olan ailenin selameti için, toplumumuza nasıl yardımcı olabilirizi konuşacağız. İslam’da ailenin temeli ile birlikte aile içi hak ve sorumluluklarımızı işleyeceğiz. Toplumumuzun ihtiyacı olan aile ile ilgili ihtiyaçlara çözüm bulmaya çalışacağız. Sonuçta, aile içi problemlerin çözümü konusunda tecrübe ve birikim sahibi olmanızı istiyoruz. Medeniyetimizin yapı taşıtını aile oluşturur. İnancımıza uygun aile yapısını inşa için neler yapılması gerekiyorsa bizler onları yapmalıyız.

 

Bu program, personelin eğitimine yönelik ilk aşaması 02.05.2016 tarihinde başlamış olup 23.05.2016 tarihine kadar devam edecektir.

 

 

İL MÜFTÜMÜZ DOÇ. DR. ŞAHİN GÜVEN'İN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

                                                                                                                                    

                                                                       03/05/2016

MİRAC KANDİLİ MESAJI                                 

 

Recep ayının 27. gecesi olan 3 Mayıs 2016 Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece Miraç Kandilini idrak etmiş olacağız.

İsrâ ve Miraç, Peygamberimiz (s.a.s)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı mucizevi bir yolculuktur. Pek çok ilahî hikmet ve bereketi barındıran bu kutlu yolculuk, İsrâ sûresinin ilk âyetlerinde şöyle dile getirilmektedir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya ulaştıran Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.”

Miraç, Rahmet Peygamberi (s.a.s)’nin Allah’ın sonsuzluğu, yüceliği ve O’nun nihayetsiz kudretine yaptığı en görkemli şahitliktir. Rabbimiz, bu şahitlikte gerçek yüceliğin yalnızca kendisine ait olduğunu Efendimizin şahsında beşeriyete bir kez daha göstermiştir. Aynı zamanda arınma, yücelme ve kulluğun zirvesine erişmenin yollarını da öğretmiştir. Âlemlerin Rabbi, teslimiyet, sadakat, ahlak, doğruluk, dürüstlük timsali olan Kutlu Nebi’yi miraç ile taltif buyururken biz kullarına da mesajlar vermiştir. Buna göre, ömrünü bu yüce değerlerle tezyin edenler, kulluk basamaklarında her daim yükseleceklerdir. Onlar, cennetin ebedi nimetlerine mazhar olarak bâki makamlarda yüceleceklerdir.

Miraç, bir yünüyle Rabbe vuslat, bir yönüyle de Rabbin nehyettiklerini terk ediştir. Biz müminler için müjdedir Miraç. Rabbimiz, kendisine ortak koşmayanların büyük günahlarının bağışlanacağını bu kutlu gecede müjdelemiştir.

Bizler için hediyedir Miraç. Rabbimize en yakın anımız olan namaz, bu gece beş vakit farz kılınmıştır. Resûlullah Efendimiz (s.a.s)’in, miraç ile mana âleminin basamaklarında bir bir yükseldiği gibi bizler de Rabbimiz katında namazlarımızla yükseliriz. Günde beş vakit namazımızda tüm canlılığıyla miracı doyasıya yaşarız.  

Yine her gün yatsı vaktinde okuduğumuz Âmenerresûlü diye başlayan Bakara Sûresinin son âyetleri bize Miracın bir hediyesidir. Bizler bu ayetlerde, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettik” diyerek Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüzü yenileriz. “İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş ancak sanadır.” âyetiyle teslimiyetimizi dile getiririz. “İnsanın yaptığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir” diyerek sorumluluk bilincimizi tazeleriz. Bununla birlikte, dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı ve karşılığı olduğunu, ahireti ikrar ederiz. Ve nihayet, şu dualarımızla Rabbimize en içten yakarışlarla iltica ederiz. “Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın, kâfirlere karşı bize yardım et.”

Miraç değerleri, bizlere yüce ve anlamlı ufuklar açan kutsal değerlerdir. Miraç değerleri ile insan, esfel-i sâfiline, aşağıların aşağısına savrulmaktan kurtulur; ahsen-i takvime, en güzel hale ulaşır. Miraç değerleri, insanı sidre-i müntehaya, en üst kemal noktasına çıkarır. Bu ulvi değerler, bizleri ebediyen huzur içinde kalınacak cennete götürür. Yeter ki bizleri yükseltecek bu değerlere sımsıkı sarılalım ve bunları hayatımıza yansıtmakta kararlı olalım. Yeter ki burağımız imanımız, refrefimiz ibadetlerimiz, salih amellerimiz ve güzel ahlakımız olsun. Böyle olduğu takdirde hayatımızın her anı bizim için miraç olacaktır.

Miraç Kandili vesilesiyle Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlayalım. Unutmayalım ki, bugün biz müminlere düşen, miracı Peygamberimiz (s.a.s)’in bir hatıratı, bir tarih olarak okumak değildir. Bize düşen, Ebu Bekir Efendimiz misali, Allah’ın emir ve yasakları karşısında her daim sadakatle, teslimiyetle bir duruş sergilemektir. Bu sadakat ve teslimiyeti gösteremeyenler, miracın anlamı, ruhu ve kazanımlarından mahrum kalacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Miraç Kandilini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu kutlu gecede Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin, bütün İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan diliyorum.

 

 

                                                                                                                                                                                     Doç. Dr. Şahin GÜVEN

                                                                                                                                                                                             İl Müftüsü

PROGRAM

Konuşmacı

Cami Adı

Tarih

SAAT

Doç. Dr. Şahin GÜVEN İl Müftüsü

Hunat Camii*

03.05.2016

Akşam Namazı Sonrası

Musa DOLAR Melikgazi İlçe Müftüsü

Cami-i Kebir

03.05.2016

Akşam Namazı Sonrası

Mahmut TAŞYAPAN İl Müftü Yard. 

Organize Sanayi Camii

03.05.2016

Akşam Namazı Sonrası

Atıf AKŞİT İl Müftü Yard

Üniversite

03.05.2016

Akşam Namazı Sonrası

* Hunat camiinde yapılan program diğer  camilerimize de merkezi sistemle ulaştırılacaktır.

“AİLEDE İDEAL DİN EĞİTİMİ”

 

Kayseri İl Müftülüğümüz tarafından 29.04.2016 Cuma günü saat 20.00’da Kadir Has Kongre Merkezinde konuşmacı olarak Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katıldığı “Ailede İdeal Din Eğitimi” konulu konferans düzenlendi.

Düzenlenen konferansa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demirci, İl Müftü Yardımcıları Galip Koçer, Tandoğan Topçu, Salih Sezik, Memur Sen İl Başkanı Aydın Kalkan, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Bünyan İlçe Müftüsü Abdürrahim İnanç, Akkışla İlçe Müftüsü Şükrü Safa, Felâhiye İlçe Müftüsü Yusuf Anık, Kozaklı İlçe Müftüsü Rahmi Yiğit, Diyanet Sen İl Başkanı İrfan Kaşıkçı, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program Camii Kebir İmam Hatibi Halil İbrahim Aslan tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, yaptı.

Daha sonra “Ailede İdeal Din Eğitimi” konulu konferansını sunmak üzere söz alan Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, ilk Dinî Bilgileri Ailede Vermeye Başlayın Ailenin, çocuğun din eğitiminde birinci derecede sorumluluk taşıdığı belirterek sözlerine şöyle devam etti:

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) “Her çocuk fıtrat üzere doğar ve bu hali konuşma çağına kadar sürer. Sonra, ebeveyni onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar. Eğer anne babası Müslüman iseler, çocuk da Müslüman olur.” buyuruyor. Çocuklara, “Bismillah Elhamdülillah, Allahu Ekber, Lailaheillallah” gibi kelimeler öğretilmelidir. Yapılan araştırmalara göre, çocuğun karakterinin 2/3’ü ailesi içinde geçirdiği zaman dilimi olan 2-6 yaşları arasında teşekkül eder. Eğitim anne dizinde başlar. Her söylenen sözcük,  çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Çocuk, ana babasının yanında emanettir. Tamamen boş ve her türlü nakışa müsait kalbi ise, adeta bir cevher gibidir. O, meylettirildiği her şeyi almaya da kabiliyetlidir. Çocuklarınıza bizzat yaşayarak örnek olun.

Allah Teâlâ Saff Suresi’nde “Ey iman edenler! Neden söylediklerinizle yaptıklarınız birbirine uymuyor? Yapmadığınız şeyi söylemeniz Allah’ın en hoşlanmadığı şeydir.” buyuruyor. Ailede verilecek din eğitiminde uygulanan metotlar içinde en ideal olanı, çocuğu ibadete teşvik etmek, birlikte ibadet etmek ve ardından sohbetle anlatmaktır. Çünkü çocuk, kendisine verilen nasihatlerden ziyade, anne babasının yaşantısını ve hareketlerini gözler ve onları taklit eder. Anne baba ibadetleri bizzat yaşayarak çocuklara örnek olmalıdır. Anne-baba çocuğa örnek olmalı, beraberinde ibadetlere iştiraki sağlanmalı ve zaman zaman camiye götürülmelidir. Duâlar ve sûreler, ilgi uyandırılarak ezberletilmelidir. Çocuklar camilerin manevi havasını teneffüs etmelidirler.


Çocuğunuzu Tanımaya Çalışın.
Her çocuk ayrı bir dünyadır,  ayrı bir âlemdir. Bu bilinmezlerle dolu dünyayı keşfetmeden, başarılı olmayı beklemek bir hayaldir. Çocukların dünyasını keşfedebilmek için en büyük yardımcımız “sevgi”; “şefkat” ve “ilgi” olmalıdır. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) İnsanlara anlayabilecekleri şekilde konuşunuz.” Buyuruyor. Çocuklara göre, yaşanan her şey bir oyundur. Çocuğunuza Önce Allah Sevgisinden Bahsedin. Anne babaların, çocuğun hatalı bir hareketini gördükleri zaman onu “Allah seni cehennemde yakar, gözünü kör eder, taş yapar” vb. ifadelerle vazgeçirmeye çalışmaları, çocuğun ruh sağlığı ve gelecek hayatı açısından son derece zararlıdır. Çocuklar doğdukları zaman “Allah Korkusu” duygusuyla dünyaya gelmezler. Ancak onlar beraberlerinde içgüdüsel olarak bazı korkuları da getirirler. Bunlar, “Karanlık, Gök gürültüsü, Şimşek, Yüksekten Düşmek, Yırtıcı Hayvanlar, Böcekler”vs…

O halde, anne babalar, çocukta tabii olarak var olan bu korku duygusunu “Allah korkusu” haline dönüştürmemeli ve bu duyguyu küçük çocuklarda bir koz olarak kullanmamalıdır. Çocukların tertemiz kalplerine ve berrak zihinlerine öncelikle“Allah sevgisi” doldurulmalıdır. Çocuklar her isteğini Allah’tan isteyecek şekilde O’nun sevgisiyle dolu olmalıdır. Çocuklara, cehennemden bahsetmek onların ruhunda olumsuz etki bırakabilir. 9-10 yaşlarına kadar onlara cehennemden bahsedilmemelidir. Çocuğunuzun Gönlüne Hitap Edin. Kur’ân-ı Kerim’de babanın oğluna hitap tarzının sevgi ve şefkat ifadesi olan “yavrucuğum, oğulcuğum” şeklinde olduğu görülür. Çocuklara, yaşlarına uygun olarak, Peygamberimizin ve diğer Peygamberlerin hayatından yaşanmış hatıralar okunmalıdır. Çocuklara uygun çizgi filmler seyrettirilerek onların ideal şahsiyetleri tanımasına imkân sağlanmalıdır. Çocuklara, bazı şiirler ve ilahi sözleri ezberletilmeli ve bunlar zaman zaman onlara okutulmalıdır. Çocuklara, bazı şiirler ve ilahi sözleri ezberletilmeli ve bunlar zaman zaman onlara okutulmalıdır. Çocuklara, yaşlarına uygun olarak, bazı dualar ezberletilmeli ve bunlar belirli zamanlarda okutulmalıdır. Çocuklarınıza Fiziksel Cezalar Vermeyin. Kur’ân-ı Kerim’de çocukların dövülmesiyle ilgili hiçbir ayet bulunmamaktadır. Hz. Peygamber de hayatı boyunca hiçbir çocuğu dövmemiş, bilakis onlara gösterilmesi gereken sevgi ve şefkatin en güzel örneklerini vermiştir. Ağır baskı ve dayak, çocuğun kişiliğini ezmek, kendine güvenini yok etmek, yalana ve ikiyüzlülüğe sevk etmek gibi kötü ahlâki sonuçlara yol açar. Çocuklar başkalarının yanında fiziki cezalarla rencide edilmemelidir. Dayak ve baskıyla verilen din eğitimi, bu baskının ortadan kalktığı yıllar olan ergenlik öncesi ve ergenlik yıllarında, çocuğun ibadetleri terk etmesine ve dinî değerlere sırt çevirmesine sebep olabilir. Ceza vermek gerektiğinde, en uygun olanı, sevgi ve ilgi göstermemek’tir. Gerektiğinde tenkit ve uyarı cezası denenmelidir. Ancak, azarlama cezasıyla yetinilmelidir.

Konferansın ardından Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Mustafa Demirci sahne alarak birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.

 

 

“04-06 YAŞ GRUBU KUR’AN EĞİTİMİNDE TÜRKİYE’YE ÖNCÜLÜK EDEN BİR İLİZ”

 

Kocasinan İlçe Müftülüğüne bağlı Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu tarafından 04-06 yaş grubu öğrencileri tarafından “Kur’an-ı Kerim ve Hatim” programı düzenlendi.

 

28.04.2016 Perşembe günü Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcımız Galip Koçer, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, Gaziosmanpaşa Kur’an Kursunu yaptıran Hayırsever Yusuf Dulda,  04-06 yaş grubu öğrenciler ve aileleri katıldı.

 

Program 04-06 yaş grubu öğrencisi Naz Aslan’ın Rahman Suresi’ni ezbere okuması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu yöneticisi Fatma Deniz, “Kur’an Kursumuzda 04-06 yaş grubunda 66, temel eğitimde de 80 öğrencimiz olmak üzere toplam 140 öğrencimiz eğitim görmektedir. Bugün bu program da “Her doğan fıtrat üzere doğar, sonra onu ailesi ve çevresi ya Yahudi ya Hristiyan yapar.” Hadis’inin çocuklarımız üzerindeki etkisini göreceğiz” dedi.

 

Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya ise “ilçe müftülüğümüze bağlı 101 Kur’an Kursu’nda 4010 öğrenci, 04-06 yaş grubunda ise 30 sınıf da 550 öğrencimiz eğitim görmektedir. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen kurs öğreticileri ile öğrencilerine ve ailelerine teşekkür ederim.” dedi.

 

İl Müftümüz Sayın Güven ise küçük yaşta verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, “Bizler D.İ.B. olarak ülkemizin her bir tarafında özellikle de Kayseri İl Müftülüğü olarak Kayserimizin bütün ilçelerinde çalışmalar yapıyoruz ve 04-06 yaş grubu Kur’an Kursu açıyoruz. Şu an Kayseri’de 2000’in üzerinde 04-06 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencimiz var. Elhamdülillah Türkiye’ye öncülük eden bir iliz bu hususta. Geleceğimiz için daha büyük hazırlıklar yapacağız ve inşallah taleplere cevap vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 04-06 yaş grubu çocuklarımıza vereceğimiz din eğitimi, değerler eğitimi, ahlak eğitimi, edep eğitimi ve Kur’an-ı Kerim eğitimi aslında çocuklarımızın zihin dünyalarına kazınan en önemli eğitim sürecidir. Aynı zamanda 04-06 yaş onların kişiliklerinin oluştuğu, şahsiyetlerinin oluştuğu bir zaman dilimidir. Bu sebeple bizler çocuklarımıza gereken önemi ve değeri vermek durumundayız. Özellikle burada Kocasinan bölgesinde verdiği hizmetlerle kendisini öne çıkaran ve kendisinden bahsettiren Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu Öğreticilerine özellikle teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu’nun bütün giderlerini karşılamaya çalışan ve gelip bu çocukların almış olduğu bu eğitimi gördükçe mutlu olan, huzurlu olan Yusuf Amcamıza teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum” dedi.

 

Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu 04-06 yaş grubunda eğitim gören öğrenciler tarafından okunan ilahiler, şiirler, hadisler, yapılan sema ve tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı ve salondaki katılımcıların duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Miniklerin taç ve takke giydirme töreninde ve gerçekleştirdikleri etkinliklerdeki heyecanları ve coşkuları görülmeye değerdi. Katılımcılar programda bulunmaktan, öğrenci velileri de çocuklarını Kur'an Kursu'na göndermekten duydukları memnuniyeti  ifade ettiler. 04-06 yaş grubu çocuklara çeşitli hediyeler verilmesi ile program sona erdi.

 

 

“BİZ BİRBİRİMİZE YARDIM ETTİĞİMİZ SÜRECE İNSANIZ”

 

İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Kutlu Doğum Etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde zihinsel engelli öğrencilere “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet”  konulu konferans verdi.

 

Düzenlenen programa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ahmet Kaldırımcı, İl Müftü Yardımcımız Salih Sezik, 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Kadriye Yurtsuz, Müdür Yardımcısı Mahmut Koç, İl Müftülüğümüz Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Personeli, Zihinsel Engelli Gençler ve aileleri katıldı.

Program Hunat Camii İmam Hatibi Abdullah İslam tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ahmet Kaldırımcı yaptı.

 

Sayın Kaldırımcı “75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde şuan 13-15 yaş arası 48 çocuğumuza yatılı olarak, 30 çocuğumuza da gündüzlü olarak 7-24 saat hizmet etmekteyiz.”dedi ve kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra zihinsel engelli çocuklara ve ailelerine hitap eden İl Müftümüz Sayın Güven, “ İnsanın olduğu her yerde ya doğuştan yada sonradan bir çok engellimiz var. Onlarla aynı camiyi, aynı evi, aynı iş yerini paylaşarak normal, anlaşılır ve insani bir tavırdır. Biz birbirimize yardım ettiğimiz sürece insanız. Unutmamalıyız ki kaza veya herhangi bir sebeple bizler de bir gün engelli olabiliriz. Kendi evladını engelli diye sokağa atan vicdan yoksunu aileler var. Yüce Mevla bizi türlü şekillerde imtihan edebilir. Önemli olan o sınavı kazanmaktır. Özellikle burada, Rehabilitasyon merkezinde özveriyle ve yüreğini koyarak çalışan personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Program sonrası zihinsel engelli çocuklara Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle İl Müftülüğümüz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlar yapıldı

 

 

SAMİ YANGIN ANADOLU LİSESİ’NDE KUTLU DOĞUM PROGRAMI

 

Sami Yangın Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde  “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet, Gelin Birlik Olalım”  temalı program düzenlendi.

 

27.04.2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Sami Yangın Anadolu Lisesi  Konferans Salonu’nda düzenlenen program ilgi ile izlendi. Düzenlenen programa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven,  Sami Yangın Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Dinç, Müdür Yardımcıları Naci Bilgili, Ali Doğan, Öğretmen ve Öğrenciler katıldı.

 

Program Kocasinan Müftülük Sitesi Camii İmam Hatibi Yasin Yüksel tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını  Sami Yangın Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Dinç  yaptı.

 

Daha sonra öğrencilere hitap eden İl Müftümüz Sayın Güven, Kutlu doğum haftasında her yıl farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Kutlu Doğum Haftası programları peygamberimizi anmak maksadıyla değil de onun getirdiği mesajları anlamak ve hayatımızda bir etkisinin olmasını sağlamak için düzenleniyor. Son 5-6 yıldır her Kutlu Doğum Haftası programlarının bir teması, bir konusu var. Bu yıl ki Kutlu Doğum Haftası’nın ana teması “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet, Gelin Birlik Olalım” olarak belirlenmiştir diyerek konuşmasına devam etti.

 

Daha sonra İl Müftümüz Güven, Peygamberimizin hayatından örnekler vererek gençleri ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşamaya ve namazlarını düzenli olarak kılmaya çalışmalarını tavsiye etti.

 

Program sonrası öğrencilere Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gül lokumu, gül ve İl Müftülüğümüz tarafından bastırılan Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan’ın “Hz. Peygamber ve Tevhid Mücadelesi” adlı kitap hediye edildi. 

 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜMÜZDEN SURİYELİ MÜLTECİLERE KUTLU DOĞUM PROGRAMI

İl Müftülüğümüz şehrimizde yaşamakta olan Suriyeli mültecilere yönelik Kutlu Doğum programı düzenledi. İl Müftümüz Sayın Şahin Güven’in selamlama konuşmasıyla başlayan ve Suriyeli gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programın konuğu, İslam dünyasının yakından tanıdığı Suriyeli yazar ve mütefekkir Cevdet SAİD idi. Sayın Said Suriyeli gençlere “ İslam ve İnsanlığın Geleceği” konulu konferans verdi.

 

İL MÜFTÜMÜZ “HAYALLERİMİN KONUĞU OLDU”

 

Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'nun "Hayallerimin Konuğu Projesi” kapsamında bu ayki konuğu İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven oldu.

 

25.04.2016 Pazartesi günü Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Okul Müdürü Adem Bozoklu, Öğretmen ve TEOG Sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri katıldı.

 

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Sayın Bozoklu, "Okulumuzda "Hayallerimin Konuğu Projesi" kapsamında öğrencilerimizin sohbet ettiği, soru sorma fırsatı bulduğu meslek tanıtımı sohbet toplantılarına her ay birbirinden değerli önemli konuklarımızı ağırlıyoruz.  Onların bizleri okulumuzu, öğrencilerimizi onurlandırmalarının ve bilgilendirmelerinin onur ve gururunu yaşıyoruz.   Okulumuzun bu ayki konuğu olan İl Müftümüz Sayın Güven'e teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

 

İl Müftümüz Sayın Güven ise kendi hayatından örnekler vererek “öncelikle kendimize bir hedef seçmeli ve o hedefe ulaşmak için gerekli bedeli ödemeliyiz” dedi. Daha sonra Peygamberimizin hayatından örnekler vererek gençleri ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşamaya ve namazlarını düzenli olarak kılmaya çalışmalarını tavsiye etti. İl Müftümüz konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

 

Program öncesi öğrencilere Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle İl Müftülüğümüz tarafından bastırılan Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan’ın “Hz. Peygamber ve Tevhid Mücadelesi” adlı kitap hediye edildi. 

 

57. ALAY VEFA PROGRAMI

 

Çanakkale savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan 57. Piyade Alayı vatandaşlarımızın özellikle de gençlerimizin yoğun katımıyla anıldı.. Çanakkale Kara Savaşları’nın 101’nci yıl dönümü münasebetiyle 57. Alay'ı anmak için   Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkıları ve İl Müftülüğümüzce 25.04.2016 Pazartesi günü Hunat Camii’nde Sabah Namazı sonrası program düzenlendi.

 

Program, sabah namazı sonrası İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin GÜVEN cemaate “Çanakkale ve Şehitlik ” konulu vaazı ile başladı.  İl Müftümüzün vaazı sonrası zikir ve dualarla program sona erdi. Daha sonra cami çıkışında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri cemaate yarma çorbası ikramı yaptı.

 

İkram sonrası yüzlerce gencimiz ellerinde Türk Bayrakları ile Çanakkale savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri ile Çanakkale şehitlerimizi anmak ve onları yâd etmek için tekbirlerle Kartal Hava Şehitliği’ne yürüdü. Burada başta 57. Piyade Alayı olmak üzere Çanakkale'de ve şu günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde vatan uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. 

 

Kayseri Gençlik Merkezleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen programa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin GÜVEN, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Gençlik Merkezi Müdürü M. Lütfi Turan ile gençlik merkezi gönüllüleri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

 

SURİYELİ YAZAR VE MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD’DEN KONFERANSLAR

 

Kayseri İl Müftülüğümüz, Birleşik Kafkasya Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Kayseri Düşünce Okulu ile ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde 24-25 Nisan tarihlerinde konferans vermek üzere ilimize gelen Suriyeli Yazar ve Mütefekkir Cevdet Said 25.04.2016 Pazartesi günü saat 11.00’da Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, 13.00’da Ali Rıza Özdereci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere konferans verdi.

 

Programlara İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Suriyeli Yazar ve Mütefekkir Cevdet Said, Yalova Üniversitesi İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi Güngör, Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıddık Kaya, Ali Rıza Özdereci Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Efe, Öğretmen ve Öğrenciler katıldı.

 

Suriyeli Yazar ve Mütefekkir Sayın Said, Hem İslam tarihinde hem de günümüz Müslüman coğrafyasından örnekler vererek İslam ümmetinin vahdetine giden yolda neler yapılması gerektiğini anlattı.

 

Suriyeli Yazar ve Mütefekkir Cevdet Said’in konuşmasını Yalova Üniversitesi İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi Güngör tercüme etti.

 

 

İSLAM DÜNYASININ YAKINDAN TANIDIĞI SURİYELİ YAZAR VE MÜTEFEKKİR CEVDET SAİD’DEN “ VAHDET AMA NASIL? ” KONFERANSI

 

Kayseri İl Müftülüğümüz, Birleşik Kafkasya Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Kayseri Düşünce Okulu ile ortaklaşa gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde 24-25 Nisan tarihlerinde konferans vermek üzere ilimize gelen Suriyeli Yazar ve Mütefekkir Cevdet Said 24.04.2016 Pazar günü Kadir Has Kültür Merkezi’nde “ VAHDET AMA NASIL? ” konulu konferans verdi.

İslam Dünyasının yakından tanıdığı Suriyeli Yazar ve Mütefekkir Cevdet Said 1931 yılında Suriye Golan bölgesinde Bi’ri Acem köyünde doğdu. Adigelerin Abzeh kabilesinin Tsey sülalesine mensuptur. Ezher Üniversitesinde okumuş olup. Ardından aynı üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nden mezun olmuştur. Sürekli fikrî meselelerle meşgul olmakta, 50'li yılların sonlarından itibaren başlattığı yazma, araştırma inceleme ve konferans verme faaliyetlerini ilerlemiş yaşına rağmen hala sürdürmektedir. Düşüncelerinde özellikle İslâmi şuurun yeniden tashih edilmesi düzeltilmesi, şiddetin reddi, 'değişim' kavramı, âfâkî ve enfüsî ayetlerin araştırılması, diyalog, anlaşma, uzmanlaşma, birlikte yaşam gibi konular üzerinde yoğunlaşmasının yanı sıra çağdaş Arap ve İslâm âleminin yaşadığı düşünsel sorunlar üzerinde çalışmakta, İslam dünyasının felsefi ve kültürel değerlerini yeniden dirilterek öze dönmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş düşünce özgürlüğünün en başta gelen savunucularındandır.

Malik Bin Nebi’nin seçkin öğrencisi ve takipçisi olarak ünlenmiştir. Ülkemizde, "toplumsal ve bireysel değişimin yasaları"; "İslami mücadelede şiddet sorunu" ve "İslami harekette güç, irade ve eylem" isimli kitaplarıyla bilinmektedir.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftümüz Sayın Güven, “Diyanet İşleri Başkanlığımız milletimizde var olan Hz. Peygamber sevgisini, bilgiye dönüştürmek ve “anma” toplantılarını “anlama” toplantılarına dönüştürmek için 1989 yılında “Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerine başlamıştır. Kutlu Doğum Haftası, Mevlid-i Nebi’nin alternatifi değildir. Kutlu Doğum Haftası, dini ve taabbudi bir gün, gece ya da hafta değil, ilmi ve fikri bir haftadır. Resulü Ekrem’i daha önce nasıl mevlit programlarında anıyorsak, bu sefer miladi takvime göre anlama, onun rahmet mesajını bütün insanlıkla buluşturma çabası ve gayretidir. Bu yılın Kutlu Doğum Haftası teması ise “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet”  olarak belirlenmiştir. Kayseri’de bu programları yaparken şehrimizde yaşayan 50 bine yakın Suriyeli muhacir kardeşlerimizi de Peygamber efendimizi kendi dillerinden anlatacak bir alimle buluşturalım istedik.” dedi.

Suriyeli yazar ve Mütefekkir Cevdet Said, İslam ümmetinin şiddetten uzak durması ve problemlerini “ihsan” yoluyla çözmesi gerektiğini söyledi. Fussilet Suresi’nin 34. Ayetini okuyarak açıklamalarda bulunan Cevdet Said, problemlerin çözümünde Hz. Adem’in oğlu Habil gibi tavır sergilememiz gerektiğini anlattı. Bu çerçevede hem İslam tarihinden hem de günümüz dünyasından örnekler vererek Vahdet’e giden yolun şiddet ve kas gücünden değil, ihsan ve ilimden geçtiğini anlattı.

Suriyeli Yazar ve Mütefekkir Cevdet Said’in konuşmasını Yalova Üniversitesi İİBF. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethi Güngör tercüme etti.

 

 

İL MÜFTÜMÜZ KOSB’DA “HAZRETİ PEYGAMBER, TEVHİT VE VAHDET”KONULU KONFERANS VERDİ

 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in dünyaya teşriflerinin 1445. Yılı Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ‘Hz. Peygamber, Tevhit ve Vahdet’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa, İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven konuşmacı olarak katıldı.


OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, İl Müftümüz Şahin Güven, OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Müftü Yardımcımız Mahmut Taşyapan, İş adamları, davetliler ve öğrenciler katıldı.

 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan KOSB Bölge Müdürü Ali Yaprak, “Peygamber efendimiz, barış ve sevgi peygamberidir. Bizim dinimizin evrensel mesajı, barıştır, sevgidir, hoşgörüdür, kardeşliktir. Bu mesaj bu yıl daha önemlidir ve acil isteklerimizi karşılamaktadır. Kin ve nefret tohumlarının yeşererek fırtına gibi estiği dünyada hoşgörüye, karşılıklı sevgi ve saygıya her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. Hassas bir coğrafyada yaşıyoruz. Düşmanlarımız ve bizi huzursuz etmek isteyenler dini inançları kavga sebebi olarak kullanmak istemekte ve bu konuda kışkırtma yapmak istemektedirler. Yürekten ve içten inanıyorum ki, bunu aşmanın yolu dinimizdeki ve peygamberimizdeki sevgiyi anlamaktan, anlatmaktan ve yaşamaktan geçiyor. Bizi aynı noktada buluşturacak olan bu sevgidir. Milletimiz bu oyunlara gelmeyecek, kardeşliği ve sevgiyi bu topraklara yerleştirecektir.” ifadelerini kullandı.


İlahi Grubu’nun ilahileri sonrası konferansını sunan İl Müftümüz Sayın Güven, “Bundan 1445 yıl önce miladi 571 yılında Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) dünyaya teşrif etti. Efendimizden önceki dönem tam bir cahiliye dönemiydi. O döneme cahiliye devri demek okuma yazma bilmeyen demek değil, kendisini yaratan Rabbini bilmedikleri için bu döneme cahiliye devri denir. İnsan bu dünya’ ya niçin geldiğini ve bu dünya’da ne yapacağını iyi bilmelidir. Bu kâinat boşa yaratılmadı. İş adamlarının şuna dikkat etmesini istiyorum. Rab demek yaratan demektir. Patronlarınız rızık vermiyor onlar sadece vesiledir. İnsanların şirke düşmesinin bir nedeni de Allah’ın yarattığına inanıyor ama idare ettiğine inanmadığındandır. Kur’an sıradan okunan bir kitap değil hayatımızın kitabıdır. Onunla biz hayat bulacağız. Eğer gerçek bir kulluk ve özgürlük arıyorsak Allah’a kul olmalıyız. Uzak Asya’ya İslam iş adamları eliyle yayıldı. Biz hoca mıyız, müftü müyüz demeyin siz bir şey anlatmayacaksınız. Yeter ki siz İslam’ın ahlakını yaşayın yeter. Kayseri’ye İslam gelmeden önce Çin’e İslam gitmişti. Bu, ticaret yoluyla oldu.  Bugün dünyanın dört bir yanına giden iş adamlarımız İslam’ın ticaret ahlakını ve dürüstlüğünü tam uygulasa, dinini doğru temsil etse, mallarını dünya’ya çok daha rahat satar. Hem de dinimizin temsilcisi olur. Bütün Dünya İslam’a muhtaç İslam ise kaliteli Müslüman’a muhtaç’tır.” dedi. Yapılan gül takdiminin ardından program son buldu.

,

YAĞMUR DAMLALARI KAYSERİ’DE

 

Kutlu doğum programları çerçevesinde Efendimiz (s.a.v.) bu kez de şiir ve ilahilerle anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile   Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumunun birlikte düzenlediği “Yağmur Akşamları” programı 21 Nisan 2016 Perşembe akşamı 20.00 - 22.30 saatleri arasında ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerin yoğun olarak katıldığı program, Hunat Camii İmam Hatibi Sayın Abdullah İslam’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından “Yağmur” natının yazarı şair Nurullah Genç okuduğu şiirleri ve söyleşisiyle programa katkı sağladı. Daha sonra program Sayın Eşref Ziya Terzi’nin verdiği konserle devam etti.

Programın sonunda İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in teşekkür konuşması ve akabinde yaptığı dua ile son buldu.

Programın ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri İl Müdürü Sayın Sakin Terzi Bey, Şair ve Yazar Sayın Nurullah Genç ile sanatçı Eşref Ziya Terzi’ye çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Ayrıca programa katılan bütün konuklara, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocanın “ Hz. Peygamber ve Tevhid Mücadelesi” isimli kitabı hediye edildi.

 

FELAHİYE’DE KUTLU DOĞUM HAFTASI

 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in dünyaya teşriflerinin 1445. Yılı Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Felahiye İlçe Müftülüğü tarafından,  İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin katılımıyla “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” konulu Kutlu Doğum Programı gerçekleştirdi.

 

Felahiye Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Felahiye Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Vural Coşkun,
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Lütfullah Cebeci, İl Müftü Yardımcımız Salih Sezik, İlçe Müftüsü Yusuf Anık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İlçe Müftüsü Sayın Anık’ın selamlama konuşmasıyla devam etti. İlçe Müftüsünden sonra söz alan İl Müftümüz Sayın Güven, “ geçen sene Kutlu Doğum Haftası’nda aranıza İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi olarak katılmış ve bir konuşma yapmıştım. Ayrıca 1995’te Felahiye’de 6 ay süreyle öğretmenlik yaptım. Felahiye’nin ekmeğini yedim, suyunu içtim. Felahiye halkına teşekkür ediyor, Kutlu Doğum Haftanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Cebeci ise, insanlığı yaşatmak için “Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet” temasında insan’ın ne olduğu üzerinde durdular. Sayın Cebeci, “İnsan merhametli olandır, dürüst olandır, insan başkalarının haklarına saygılı olandır. İnsan düşmanlarının bile dürüstlüğüne saygılı olandır. Bütün bunlara sahip olan insan kim desek o Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’dir. Elbette biz efendimizi çok seviyoruz. Onu üstün bir insan olarak görmemizde normaldir. Düşmanlarının bile dürüstlüğüne, adaletine güvendiği bir peygamberdir efendimiz. İnsan olarak doğanlar insan olarak yaşamayabilirler. İnsan olarak doğmak ve insan olarak ölmek çok önemlidir. Öncelikle insanı insan haline getirmeliyiz. Yani Allah Rasulü’ne benzemeye çalışmalıyız. Akşam yatağımıza yattığımızda elimizi vicdanımıza koyduğumuzda ben insan mıyım? Ben Hz. Muhammed’e ne kadar benziyorum? Ben onun ümmetinin bir ferdi miyim? Rasulullah’ın insanlığının ne kadarı ben de var diye kendimize soralım. Vicdanımız yanlışları bize söylemesi gerekir. İnsan olmak için sadece şeklen değil ruhen de, kalben de insan olmak için Mü’min ve Müslüman olmalıyız. Kur’an-ı Kerim’de yüce Rabbimiz sizin önünüzdeki örnek Hz. Muhammed’dir buyuruyor. Ona benzemenin ve ona inanmanın ilk şartı imandır. Bizler bu imana sahip olursak “Vahdet”  kendiliğinden gelecektir.” dedi.

 

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Cebeci’nin konuşmasının ardından İl Müftülüğü İlahi Grubunun ilahileri ile devam eden program Asr Suresi’nin okunması ve duanın ardından sona erdi.

 

MOLDOVA'LI ELENA ARNAUT MÜSLÜMANLIĞINI KUR’AN ÖĞRENEREK TAÇLANDIRDI

 

20.04.2016 Çarşamba günü İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven’in başkanlığında Develi İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Develi’de yaşayan Moldova asıllı Elena ARNAUT kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

 

Develi İlçe Müftülüğü’ne “İhtida Belgesi” almak için müracaat eden, Elena ARNAUT kelime-i şahadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Elena, ismini de “Leyla” olarak değiştirdi. Elena hanımın ihtida merasimine eşi, arkadaşları ve Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak  iştirak ettiler.

  

Müslüman olan Leyla Hanım 15 yıldır Türkiye’de olduğunu ve 4 yıldır da Develi İlçesinde yaşadığını Develi’de Kur’an Kursu’na giderek İslam Dini’ni daha iyi anlamaya ve yaşamaya çalıştığını ve Kur’an-ı Kerim-i okumayı öğrendiğini söyledi.

 

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasimi İl Müftümüz Sayın Güven’in, İslam Dini’nin temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Leyla hanım’ın kelime-i şahadet getirmesi ve yapılan dua ile son buldu.

 

İhtida töreni sonrasında İl Müftümüz Güven, Leyla Hanım’a “İhtida Belgesi”ni ve Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığımız yayınlarından çıkan Kur’an-ı Kerim ve İngilizce Meali ile dini bilgileri ihtiva eden çeşitli kitaplar hediye etti.

2016 YILI HAC SEMİNER TARİHLERİ

 

 

 

SEMİNER
TARİHİ
SAATİ YERİ SEMİNER VERECEK
GÖREVLİLER
SEMİNER KONULARI
09.05.2016 08.00
16.00
DEVELİ
(DEVELİ-YAHYALI
TOMARZA)
Doç.Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı
Tandoğan TOPÇU - İl Müftü Yrd. İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
Esat YAPICI - Talas Müftüsü Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki
Zekeriya KOÇAK - Develi  Müftüsü Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci
10.05.2016 08.00
16.00
DEVELİ
(DEVELİ-YAHYALI
TOMARZA)
Dr. Mustafa Soner YILMAZ Temel Sağlık Bilgileri
İ.Halil ERDOĞAN- Şube Müdür V. Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık
Galip KOÇER - İl Müftü Yrd. Hz Peygamber ( S.A.V) Mescid-i Nebevi ve Medine
Sezer TUNÇ - Melikgazi Vaizi Kadınlara Özgü Konular
11.05.2016 08.00
12.00
MELİKGAZİ Doç.Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı
Tandoğan TOPÇU - İl Müftü Yrd. İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
Esat YAPICI - Talas Müftüsü Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki
Musa DOLAR - Melikgazi Müftüsü Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci
11.05.2016 13.00
17.00
MELİKGAZİ Dr. Mustafa Soner YILMAZ Temel Sağlık Bilgileri
İ.Halil ERDOĞAN- Şube Müdür V. Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık
Atıf AKŞİT - İl Müftü Yrd. Hz Peygamber ( S.A.V) Mescid-i Nebevi ve Medine
Cansever DOKUZ - İl Vaizi Kadınlara Özgü Konular
16.05.2016 08.00
16.00
İNCESU
İNCESU+YEŞİLHİSAR
Doç.Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı
Tandoğan TOPÇU - İl Müftü Yrd. İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
Esat YAPICI - Talas Müftüsü Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki
Ali BİNGÜL- İncesu Müftüsü Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci
17.05.2016 08.00
16.00
İNCESU
İNCESU+YEŞİLHİSAR
Dr. Mustafa Soner YILMAZ Temel Sağlık Bilgileri
Salih SEZİK - İl Müftü Yrd. Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık
Galip KOÇER - İl Müftü Yrd. Hz Peygamber ( S.A.V) Mescid-i Nebevi ve Medine
Cansever DOKUZ - İl Vaizi Kadınlara Özgü Konular
18.05.2016 08.00
16.00
PINARBAŞI
(PINARBAŞI+SARIZ)
Doç.Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı
Tandoğan TOPÇU - İl Müftü Yrd. İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
Esat YAPICI - Talas Müftüsü Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki
Süleyman YAVUZ - Sarız Müftüsü Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci
20.05.4807 08.00
16.00
MERKEZ Tandoğan TOPÇU - İl Müftü Yrd. İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
Galip KOÇER - İl Müftü Yrd. Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı
Mahmut TAŞYAPAN - İl Müftü Yrd. Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki
İ.Halil ERDOĞAN- Şube Müdür V. Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci
20.05.2016 08.00
16.00
PINARBAŞI
(PINARBAŞI+SARIZ)
Dr. Mustafa Soner YILMAZ Temel Sağlık Bilgileri
Reşat ÜSTÜN-  Pınarbaşı Müftüsü Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık
Salih SEZİK - İl Müftü Yrd. Hz Peygamber ( S.A.V) Mescid-i Nebevi ve Medine
Sezer TUNÇ - Melikgazi Vaizi Kadınlara Özgü Konular
21.05.2016 08.00
16.00
TALAS
TALAS+HACILAR
Tandoğan TOPÇU - İl Müftü Yrd. İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
Galip KOÇER - İl Müftü Yrd. Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı
Esat YAPICI - Talas Müftüsü Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki
Mahmut TAŞYAPAN - İl Müftü Yrd. Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci
22.05.2016 08.00
16.00
TALAS
TALAS+HACILAR
Doç.Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık
Dr. Mustafa Soner YILMAZ Temel Sağlık Bilgileri
Atıf AKŞİT - İl Müftü Yrd. Hz Peygamber ( S.A.V) Mescid-i Nebevi ve Medine
Sezer TUNÇ - Melikgazi Vaizi Kadınlara Özgü Konular
23.05.2016 08.00
16.00
KOCASİNAN Doç.Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı
Tandoğan TOPÇU - İl Müftü Yrd. İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
Esat YAPICI - Talas Müftüsü Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki
Yahya ÇANKAYA - Kocasinan Müftüsü Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci
24.05.2016 08.00
16.00
KOCASİNAN Dr. Mustafa Soner YILMAZ Temel Sağlık Bilgileri
Mahmut TAŞYAPAN - İl Müftü Yrd. Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık
Galip KOÇER - İl Müftü Yrd. Hz Peygamber ( S.A.V) Mescid-i Nebevi ve Medine
Cansever DOKUZ- İl Vaizi Kadınlara Özgü Konular
25.05.2016 08.00
16.00
BÜNYAN
(BÜNYAN-AKKIŞLA
FELAHİYE
-ÖZVATAN
SARIOĞLAN)
Doç.Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı
Tandoğan TOPÇU - İl Müftü Yrd. İbadet Bilinci ve Hac İbadeti
Esat YAPICI - Talas Müftüsü Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki
Abdurrahim İNANÇ - Bünyan Müftüsü Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci
26.05.2016 08.00
16.00
BÜNYAN
(BÜNYAN-AKKIŞLA
FELAHİYE
-ÖZVATAN
SARIOĞLAN)
Dr. Mustafa Soner YILMAZ Temel Sağlık Bilgileri
Süleyman YAVUZ - Sarız Müftüsü Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık
Atıf AKŞİT - İl Müftü Yrd. Hz Peygamber ( S.A.V) Mescid-i Nebevi ve Medine
Dr. Ayşe KARAKÖSE - İl Vaizi Kadınlara Özgü Konular
01.06.2016 08.00
16.00
MERKEZ Doç.Dr. Şahin GÜVEN - İl Müftüsü Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık
Dr. Mustafa Soner YILMAZ Temel Sağlık Bilgileri
Salih SEZİK - İl Müftü Yrd. Hz Peygamber ( S.A.V) Mescid-i Nebevi ve Medine
Dr. Ayşe KARAKÖSE - İl Vaizi Kadınlara Özgü Konular
    NOT : Temel Sağlık Bilgileri 1X45 diğer dersler (2X45) blok şekline yapılacaktır.    
         
        03.05.2016
        Doç. Dr. Şahin GÜVEN
        İl Müftüsü
         
         
TOPLANTI YAPILACAK YERLER
DEVELİ DEVELİ MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU  
BÜNYAN BÜNYAN MÜFTÜLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (NUH EFENDİ CAMİİ ALTI)
İNCESU İNCESU MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU(MÜFTÜLÜK BİNASI ALTI)
PINARBAŞI MERKEZ KARSLI CAMİİ    
TALAS DEDEOĞLU CAMİİ    
KOCASİNAN KOCASİNAN MÜFTÜLÜĞÜ KONFERANS SALONU (MÜFTÜLÜK CAMİİ ALTI)
MELİKGAZİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONUNDA(MELİKGAZİ BELEDİYESİ YANI)
MERKEZ  ESKİ İL ÖZEL İDARESİ KONFERANS SALONU (KAYSERİ CEZAEVİ YANI)
         
         

GEÇİCİ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIM İLANI

 

 

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı : 12536611-903-

Konu : Sınav İlan

  D U Y U R U

İlimiz genelinde açılacak 2016 yılı Yaz Kur’an Kursları için ihtiyaç duyulan Cami ve Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edilen ilçe bazında müracaat edenler arasından İlimiz Müftülüğünce yapılacak mülakat sınavı neticesinde “Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

A-SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3- İmam Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,

4- Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,

5- 2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak.

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER       

1 -Dilekçe,

2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,

4- 2014 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi fotokopisi

C. BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuru yapmak isteyenler en geç 16/05/2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2- Geçici öğretici olarak görevlendirilmek üzere ihtiyaç fazlası müracaatın olması durumunda, DHBT puanı en yüksek olandan başlamak kaydıyla ihtiyacın iki  katına kadar istekli, sözlü mülakata tabi tutulacak  sözlü mülakat puanı esas alınarak puanı en yüksek olandan başlanmak üzere sınav sonucu ilan edilecektir.

3. Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. Sınav yeri ve sınava katılmaya hak kazanların listesi müracaat bitiminde www.kayserimuftulugu.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

6. Sınav sonuçları başarı sırasına göre www.kayserimuftulugu.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

8. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

9. Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi sadece 2016 yılı Yaz Kuran Kursları için geçerli olacaktır.

 İsteklilere ilanen duyurulur. 02/05/2016

NOT:

Diyanet İşleri Başkanlığının 28/04/2016 tarihli ve 23263 sayılı yazısı gereğince; 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Dönemi başında il müftülükleri koordinesinde yapılan sınava giren 70 ve üzeri puan alan ve herhangi bir Kur’an kursunda görevlendirilen veya görevlendirilmemiş olanların müftülüklerin uygun görmesi halinde yeni bir sınava tabi tutulmadan ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında görevlendirilebileceği belirtildiğinden ilçe müftülüklerimizin öğretici ihtiyaçları müracaat bitiminde yeniden değerlendirilecektir.

 

                                                                                                                                                                                            Doç. Dr. Şahin GÜVEN

   Kayseri İl Müftüsü

VEKİL İMAM-HATİP ALIM İLANI

 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

 

Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, cami grubu ve kadronun bulunduğu yer yazılı olan; 2014 yılı KPSS(DHBT) puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının beş (5) katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan vekil imam-hatip alınacaktır.

 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,

4. Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için      KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, (60 puan ve üzeri müracaat olmaması halinde İl müftülüğü tarafından müracaat edenler arasında mülakat yapılacaktır.)

5. Başkanlığımız teşkilatında halen Vekil imam-hatip ve müezzin–kayyım olarak çalışıyor olmamak.

6. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının beş (5) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

7. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

8. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

9. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)

10. Alınacak vekil imam-hatiplik için hafızlık tercih sebebidir.

11. İsteklilerin en geç 09/05/2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Yahyalı ilçe müftülüğüne dilekçe, diploma ve KPSS (DHTB) belgesi ile birlikte başvurmaları ve 10/05/2016 Salı günü saat 08.30’ da imtihanın yapılacağı Kayseri İl Müftülüğü’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

12. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İlan olunur. 25/04/2016

 

                                                                      Doç. Dr. Şahin GÜVEN

                                                                              İl Müftüsü

    

 

 

VEKİL İMAM-HATİP İHTİYACI DUYULAN YERLER

 

S.N

İL – İLÇE

UNVANI

HİZMET

SINIFI

K/D

CAMİNİN

GRUBU

KADRONUN BULUNDUĞU YER

2

Kayseri - Yahyalı

Vekil İmam-Hatip

DHS

1

C

SEYDİLİ MH. DEDEMAN C.

 

VEKİL İMAM-HATİP ALIM İLANI

 

 

İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

 

Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, cami grubu ve kadronun bulunduğu yer yazılı olan; 2014 yılı KPSS(DHBT) puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının beş (5) katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan vekil imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacaktır.

 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,

4. Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için      KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, (60 puan ve üzeri müracaat olmaması halinde İl müftülüğü tarafından müracaat edenler arasında mülakat yapılacaktır.)

5. Başkanlığımız teşkilatında halen Vekil imam-hatip ve müezzin–kayyım olarak çalışıyor olmamak.

6. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının beş (5) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

7. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.

8. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

9. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)

10. Alınacak vekil imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık için hafızlık tercih sebebidir.

11. İsteklilerin en geç 25/04/2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kocasinan ilçe müftülüğüne dilekçe, diploma ve KPSS (DHTB) belgesi ile birlikte başvurmaları ve 26/04/2016 Salı günü saat 08.30’ da imtihanın yapılacağı Kayseri İl Müftülüğü’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

12. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İlan olunur. 11/04/2016

 

                                                                                                                              Doç. Dr. Şahin GÜVEN

                                                                                                                                      İl Müftüsü

    

 

 

VEKİL İMAM-HATİP İHTİYACI DUYULAN YERLER

 

S.N

İL – İLÇE

UNVANI

HİZMET

SINIFI

K/D

CAMİNİN

GRUBU

KADRONUN BULUNDUĞU YER

1

Kayseri - Kocasinan

Vekil Müezzin-Kayyım

DHS

10

C

YEMLİHA MH. CAMİİ KEBİR 

2

Kayseri - Kocasinan

Vekil İmam-Hatip

DHS

1

C

ÇINAR CAMİİ

 

ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ MESAJI

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

                                                                                                                               

                                                                                                                                 06/04/2016

       ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

           

08 Nisan 2016 Cuma günü Recep ayının birinci günü ve Üç Ayların başlangıcıdır.

 

Üç aylar; Recep, Şaban, Ramazan ayı içerisinde olan feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimidir. Bu aylar dini duygularımızın yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, bir zamandır.  Ayrıca; hatalarımızdan ve günahlarımızdan temizlenmek, hayırlı ve yararlı işleri daha da fazlalaştırmak için bir fırsat dilimidir.

 

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, içinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi geceleri bulunduran üç aylar; kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, bir insan olarak ilahi kudret karşısında acziyetimizin bilincinde olarak, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir.

 

07 Nisan 2016 Perşembe gününü 08 Nisan 2016 Cuma gününe bağlayan gece  (Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili’dir.)

 

Regaib, elde edilmesi arzu edilen değerler demektir. Bu mübarek gece, Yüce Allah kullarına bol bol rahmet ve mağfirette bulunduğu için bu adı almıştır.

 

Milletimizin “ kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır.

Tarihimizde Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566–1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil denilmiştir.

 

Regaib'in diğer kandillerden farklı oluşu, hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi olmasındandır.

 

Regaip kandili hakkında Peygamberimizden bazı tavsiyeler söz konusudur.

 

Şöyle ki : “Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman “ Allah'ım, Recep ve Şabanı bize mübarek eyle, ve bizi Ramazana kavuştur ve onu da bize mübarek eyle.” diye dua etmiştir. 

 

Sevgili Peygamberimizin bu aylara girildiğinde yaptığı gibi bizlerde Rabbimize dua etmeli ve bu manevi iklimden mahrum kalmamalıyız.

 

Üç ayların ve Regaib Kandilinin devletimize, milletimize, şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.       

 

                                                                                                                                  

 

Doç. Dr. Şahin GÜVEN

İl Müftüsü

 

 

PROGRAM

 

Konuşmacı

Cami Adı

Tarih

SAAT

Doç. Dr. Şahin GÜVEN
İl Müftüsü

Hunat Camii

07.04.2016

Akşam namazı sonrası

19.45

Musa DOLAR

Melikgazi Müftüsü

Cami-i Kebir

07.04.2016

Akşam namazı sonrası

Mahmut TAŞYAPAN
İl Müftü Yardımcısı

Organize Sanayi Camii

07.04.2016

Akşam namazı sonrası

Atıf AKŞİT

İl Müftü Yardımcısı

Üniversite Camii

07.04.2016

Akşam namazı sonrası

 

Hunat camiinde yapılan program diğer camilerimize de ulaştırılacaktır.